Du lịch giấc mơ Việt

Công ty Tour Du lịch giấc mơ Việt

Du lịch giấc mơ Việt

Du lịch giấc mơ Việt

Tour Du lịch Hà Nội
Công ty Tour Du lịch giấc mơ Việt
Du lịch giấc mơ Việt
Trang khách sạn

Khách sạn Royal View (Sapa)

Khách sạn Royal View (Sapa)

Tiêu chuẩn sao: Khách sạn Royal View (Sapa) 3 sao Khách sạn Royal View (Sapa) 3 sao Khách sạn Royal View (Sapa) 3 sao
Giá tiền: 800,000 vnđ
Vị trí: Khu vực phố cổ - thị trấn Sapa

Khách sạn Sapa Summit (Sapa)

Khách sạn Sapa Summit (Sapa)

Tiêu chuẩn sao: Khách sạn Sapa Summit (Sapa) 3 sao Khách sạn Sapa Summit (Sapa) 3 sao Khách sạn Sapa Summit (Sapa) 3 sao
Giá tiền: 450,000 vnđ
Vị trí: Khu vực phố cổ - thị trấn Sapa

Khách sạn Sapa Elegance (Sapa)

Khách sạn Sapa Elegance (Sapa)

Tiêu chuẩn sao: Khách sạn Sapa Elegance (Sapa) 3 sao Khách sạn Sapa Elegance (Sapa) 3 sao Khách sạn Sapa Elegance (Sapa) 3 sao
Giá tiền: 500,000 vnđ
Vị trí: Khu vực phố cổ - thị trấn Sapa

Khách sạn Four Seasons (Sapa)

Khách sạn Four Seasons (Sapa)

Tiêu chuẩn sao: Khách sạn Four Seasons (Sapa) 3 sao Khách sạn Four Seasons (Sapa) 3 sao Khách sạn Four Seasons (Sapa) 3 sao
Giá tiền: 600,000 vnđ
Vị trí: Khu vực phố cổ - thị trấn Sapa

Khách sạn Sapa Unique (Sapa)

Khách sạn Sapa Unique (Sapa)

Tiêu chuẩn sao: Khách sạn Sapa Unique (Sapa) 3 sao Khách sạn Sapa Unique (Sapa) 3 sao Khách sạn Sapa Unique (Sapa) 3 sao
Giá tiền: 700,000 vnđ
Vị trí: Khu vực phố cổ - thị trấn Sapa

Khách sạn Bamboo (Sapa)

Khách sạn Bamboo (Sapa)

Tiêu chuẩn sao: Khách sạn Bamboo (Sapa) 3 sao Khách sạn Bamboo (Sapa) 3 sao Khách sạn Bamboo (Sapa) 3 sao
Giá tiền: 700,000 vnđ
Vị trí: Khu vực phố cổ - thị trấn Sapa

Khách Sạn Panorama (Sapa)

Khách Sạn Panorama (Sapa)

Tiêu chuẩn sao: Khách Sạn Panorama (Sapa) 3 sao Khách Sạn Panorama (Sapa) 3 sao Khách Sạn Panorama (Sapa) 3 sao
Giá tiền: 700,000 vnđ
Vị trí: Khu vực phố cổ - thị trấn Sapa

Khách sạn Mường Thanh (Sapa)

Khách sạn Mường Thanh (Sapa)

Tiêu chuẩn sao: Khách sạn Mường Thanh (Sapa) 4 sao Khách sạn Mường Thanh (Sapa) 4 sao Khách sạn Mường Thanh (Sapa) 4 sao Khách sạn Mường Thanh (Sapa) 4 sao
Giá tiền: 700,000 vnđ
Vị trí: Khu vực phố cổ - thị trấn Sapa

Khách sạn Hmong Sapa ( Sapa)

Khách sạn Hmong Sapa ( Sapa)

Tiêu chuẩn sao: Khách sạn Hmong Sapa ( Sapa) 4 sao Khách sạn Hmong Sapa ( Sapa) 4 sao Khách sạn Hmong Sapa ( Sapa) 4 sao Khách sạn Hmong Sapa ( Sapa) 4 sao
Giá tiền: 1,000,000 vnđ
Vị trí: Khu vực phố cổ - thị trấn Sapa

Khách sạn Sapa Elite (Sapa)

Khách sạn Sapa Elite (Sapa)

Tiêu chuẩn sao: Khách sạn Sapa Elite (Sapa) 3 sao Khách sạn Sapa Elite (Sapa) 3 sao Khách sạn Sapa Elite (Sapa) 3 sao
Giá tiền: 500,000 vnđ
Vị trí: Khu vực phố cổ - thị trấn Sapa

Khách sạn Sapa House (Sapa)

Khách sạn Sapa House (Sapa)

Tiêu chuẩn sao: Khách sạn Sapa House (Sapa) 3 sao Khách sạn Sapa House (Sapa) 3 sao Khách sạn Sapa House (Sapa) 3 sao
Giá tiền: 600,000 vnđ
Vị trí: Khu vực phố cổ - thị trấn Sapa

Khách sạn U Sapa (Sapa)

Khách sạn U Sapa (Sapa)

Tiêu chuẩn sao: Khách sạn U Sapa (Sapa) 4 sao Khách sạn U Sapa (Sapa) 4 sao Khách sạn U Sapa (Sapa) 4 sao Khách sạn U Sapa (Sapa) 4 sao
Giá tiền: 1,500,000 vnđ
Vị trí: Khu vực phố cổ - thị trấn Sapa

Trang12