Du lịch giấc mơ Việt

Công ty Tour Du lịch giấc mơ Việt

Du lịch giấc mơ Việt

Du lịch giấc mơ Việt

Tour Du lịch Hà Nội
Công ty Tour Du lịch giấc mơ Việt
Du lịch giấc mơ Việt
Trang vé tàu

Vé tàu du lịch Đà Nẵng

Bảng giá vé tàu du lịch Hà Nội - Đà Nẵng Bảng giá vé tàu du lịch Hà Nội - Đà Nẵng

Hành trình: Hà Nội - Đà Nẵng

Mác tàu: SE1

Ga đi: Hà Nội

Ga đến: Đà Nẵng

Loại chỗ: Khoang 4 nằm mềm

Giá từ: 935,000 VNĐ
Thuê xe
Thông báo giờ tàu Đà Nẵng - Hà Nội SE2 Thông báo giờ tàu Đà Nẵng - Hà Nội SE2

Hành trình: Đà Nẵng - Hà Nội

Mác tàu: SE2

Ga đi: Đà Nẵng

Ga đến: Hà Nội

Loại chỗ: Ngồi mềm

Giá từ: 495,000 VNĐ
Thuê xe
Thông báo giờ tàu Hà Nội - Đà Nẵng SE1 Thông báo giờ tàu Hà Nội - Đà Nẵng SE1

Hành trình: Hà Nội - Đà Nẵng

Mác tàu: SE1

Ga đi: Hà Nội

Ga đến: Đà Nẵng

Loại chỗ: Nằm 4 nằm cứng

Giá từ: 680,000 VNĐ
Thuê xe