Du lịch giấc mơ Việt

Công ty Tour Du lịch giấc mơ Việt

Du lịch giấc mơ Việt

Du lịch giấc mơ Việt

Tour Du lịch Hà Nội
Công ty Tour Du lịch giấc mơ Việt
Du lịch giấc mơ Việt
Trang vé tàu

Vé tàu du lịch Huế

Bảng giá vé tàu du lịch Hà Nội - Huế Bảng giá vé tàu du lịch Hà Nội - Huế

Hành trình: Hà Nội - Huế

Mác tàu: SE3

Ga đi: Hà Nội

Ga đến: Huế

Loại chỗ: Khoang 4 nằm mềm

Giá từ: 647,000 VNĐ
Thuê xe
Thông báo giờ tàu du lịch Huế - Hà Nội Thông báo giờ tàu du lịch Huế - Hà Nội

Hành trình: Huế - Hà Nội

Mác tàu: SE8

Ga đi: Huế

Ga đến: Hà Nội

Loại chỗ: Khoang 6 nằm mềm

Giá từ: 621,000 VNĐ
Thuê xe
Thông báo giờ tàu du lịch Hà Nội - Huế Thông báo giờ tàu du lịch Hà Nội - Huế

Hành trình: Hà Nội - Huế

Mác tàu: SE7

Ga đi: Hà Nội

Ga đến: Huế

Loại chỗ: Ngồi mềm

Giá từ: 381,000 VNĐ
Thuê xe