Du lịch giấc mơ Việt

Công ty Tour Du lịch giấc mơ Việt

Du lịch giấc mơ Việt

Du lịch giấc mơ Việt

Tour Du lịch Hà Nội
Công ty Tour Du lịch giấc mơ Việt
Du lịch giấc mơ Việt
Trang vé tàu
Bảng giá vé tàu du lịch Hà Nội - Đà Nẵng Bảng giá vé tàu du lịch Hà Nội - Đà Nẵng

Hành trình: Hà Nội - Đà Nẵng

Mác tàu: SE1

Ga đi: Hà Nội

Ga đến: Đà Nẵng

Loại chỗ: Khoang 4 nằm mềm

Giá từ: 935,000 VNĐ
Thuê xe
Bảng giá vé tàu du lịch Hà Nội - Huế Bảng giá vé tàu du lịch Hà Nội - Huế

Hành trình: Hà Nội - Huế

Mác tàu: SE3

Ga đi: Hà Nội

Ga đến: Huế

Loại chỗ: Khoang 4 nằm mềm

Giá từ: 647,000 VNĐ
Thuê xe
Thông báo giờ tàu Hà Nội - Nha Trang Thông báo giờ tàu Hà Nội - Nha Trang

Hành trình: Hà Nội - Nha Trang

Mác tàu: SE1

Ga đi: Hà Nội

Ga đến: Nha Trang

Loại chỗ: Ngồi mềm

Giá từ: 711,000 VNĐ
Thuê xe
Thông báo giờ tàu Nha Trang  - Hà Nội Thông báo giờ tàu Nha Trang - Hà Nội

Hành trình: Nha Trang - Hà Nội

Mác tàu: SE2

Ga đi: Nha Trang

Ga đến: Hà Nội

Loại chỗ: Ngồi cứng

Giá từ: 711,000 VNĐ
Thuê xe
Bảng giá vé tàu du lịch Hà Nội - Nha Trang SE1 Bảng giá vé tàu du lịch Hà Nội - Nha Trang SE1

Hành trình: Hà Nội - Nha Trang

Mác tàu: SE1

Ga đi: Hà Nội

Ga đến: Nha Trang

Loại chỗ: Khoang 4 nằm mềm

Giá từ: 1,600,000 VNĐ
Thuê xe
Trang1234